Wissel voorkeuzeschakeling

Zoals op de vorige pagina beschreven had ons ontwerp voor wisselbesturing een mogelijkheid om alle wissels in een vooraf geprogrammeerde voorkeurstand te zetten. Doel van de schakeling is een rijcircuit in te stellen waardoor de treinen de maximale afstand kunnen rijden.
De schakeling van Conrad heeft deze mogelijkheid ook, maar functioneert voor geen meter. Dus hebben we zelf een nieuwe schakeling ontworpen waarmee de wissels door middel van een druk op een knop in een voorkeurstand gezet kunnen worden. (zie schema en printontwerp)
De schakeling is met de uitgangen verbonden aan de Conrad-printjes, en wel op de ingangen waar ook de druktoetsen zijn aangesloten om de wissels te besturen.
De ingangen van de schakeling zijn verbonden met de uitgangen van de Conrad-printjes, en wel op die spoelaansluiting die geactiveerd wordt voor de juiste voorkeurstand. (recht of afbuigend)

Globaal werkt de schakeling alsvolgt:


Door het drukken van een schakelaar (onderin het schema) start een generator. De eerste wissel krijgt een puls en zal omschakelen. De omschakelpuls van de wissel wordt gecontroleerd aan de ingang (waar alle 37 diodes aan elkaar zijn verbonden). Komt de puls van de wissel niet (verkeerde stand van de wissel), dan zal de volgende puls van de generator afgewacht worden. Wederom wordt gecontroleerd of de wisselpuls retour komt. Is dit het geval dan zal deze puls de binaire teller een stap vooruit zetten om de tweede wissel aan te sturen.
Dit proces herhaalt zich totdat alle wissel in de juiste stand staan. In het meest ongunstigste geval wordt elke wissel 2x aangestuurd.