Aansturing

Onderstaande tekst is in de loop der tijd achterhaald. Voor geïnteresseerden laten we de geschiedenis staan.

Zie voor actuele aansturing het hoofdstuk “Het nieuwe rijden”.

START VERVALLEN (1)
Met alle sensoren en uitleespunten zit de parallelpoort vol en is er geen ruimte (kanaal) meer vrij voor de uitgaande lijnen. Gedacht is aan een tweede parallelpoort, echter voor de eerdere tests hadden we de Velleman K8055 nog liggen.

Via de USB poort wordt deze verbonden met de computer. De uitgaande poorten van de K8055 worden teruggevoerd naar de hoofdprint waar deze een aantal relais zullen aansturen.
Voor elk baanvak twee relais (Totaal 6). Eén relais voor het kortsluiten van de schuifpotmeter van het treincircuit in de besturingskast om de trein te laten stoppen en één relais schakelt een trimweerstand parallel over de schuifpotmeter in de besturingskast. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat een trein op een lagere snelheid kan gaan rijden.

Hierdoor zullen stop en start momenten niet abrupt uitgevoerd worden en wordt er voorkomen dat wanneer een trein vertrekt deze niet direct vol gas (indien de schuifpotmeter helemaal open staat) vertrekt. Met alle gevolgen van dien.
Op de hoofdprint zijn drie trimpotmeters geplaatst om per circuit de “halve snelheid” te bepalen.
De 20 ms delay op de commando’s richting de K8055 is voor dit doel niet ernstig.
EINDE VERVALLEN (1)

START VERVALLEN(2)
28-04-2013 Update

Het reguleren van de trein snelheden met de bovenstaande USB K8055 oplossingen hebben we een lange tijd gebruikt, maar we vonden de oplossing om een aantal redenen niet de mooiste en best gekozen oplossing.
Het schakelen tussen stilstand, halve snelheid en volle snelheid blijkt een grote stap in snelheidsverschil en komt tijdens het rijden heel onnatuurlijk over. Tweede probleem, en dat is de hoofdreden,  waarom wij besloten hebben de eerst gekozen oplossing te vervangen door een nieuwe oplossing is het feit dat het instellen van “de halve treinsnelheid” d.m.v. de trimpotmeters per circuit werd afgesteld en niet per trein. Niet elke trein heeft hetzelfde rijgedrag waardoor de halve snelheid voor trein A veel beter uitpakte dan bijvoorbeeld trein B. Onze wens, een instelbare halve snelheid (spanningsniveau in het circuit) per trein.

De oplossing:

De K8055 USB kaart heeft een tweetal analoge uitgangen, vaak hebben we gedacht om deze poorten in te zetten om het spanningsniveau (treinsnelheid) van de circuits te regelen. Twee analoge uitgangen, met 3 circuits… Dat is geen goed werkende oplossing. De K8055 vervangen door de K8061, deze heeft meer analoge uitgangen, of zelf een oplossing bedenken. De K8061 is nogal prijzig en heeft een praktisch probleem, deze print is een stuk groter dan de K8055 en past dus niet meer op het elektronica bord. Zelf een oplossing bedenken dus.

De K8055 is vervangen door een extra parallelpoort in de computer en een zelf ontworpen en ontwikkelde print.
De twaalf parallelpoort uitgangen (3 * 4 bits) sturen een 3 tal 4067 mulitplexers aan. Via een weerstandsdeling aan de uitgangen van de multiplexer wordt een optocoupler aangestuurd welke vervolgens parallel over de schuifweerstanden van de regelkasten geplaatst wordt om de snelheid (spanningsniveau) te beïnvloeden.

Resultaat, door het aanpassen van de parallelpoort uitgangen (per circuit) wordt 1 van de mulitplexers aangestuurd, afhankelijk van de gekozen waarde wordt een weerstandswaarde actief en stuurt al dan niet gedeeltelijk de optocoupler aan waarbij aan de uitgang een weerstandswaarde bepaald wordt welke de treinsnelheid beïnvloed.

Per trein kan de “halve snelheid” bepaald worden en door de multiplexer stap voor stap aan te sturen, kunnen de treinen geleidelijk naar de juiste snelheid gebracht worden zonder schokkende onnatuurlijke effecten.

Reden waarom per trein de “halve snelheid” bepaald kan/moet worden is, zodra een trein een baanvak binnen rijdt, waarvoor geld dat het eind van dit baanvak een rood sein staat, de trein op halve snelheid gaat rijden zodat, zodra de trein aan het eind van het baanvak is, ook het stop moment soepel verloopt en niet de trein opeens abrupt stil staat.

Op de bedieningspanelen is door middel van 3 kleuren-leds  de snelheidsstatus af te lezen welke de computer doorstuurt naar de regelprint. Stand 0 = groen, stand 1 tot en met 14 = oranje en stand 15 = rood.

In stand 0 wordt de bijbehorende led groen aangestuurd, stand 1 tot en met 14 rood + groen (oranje) en stand 15 rood. Tevens zal in stand 15 een relais aangetrokken worden welke het baanvak 100% spanningsloos maakt (weerstand op de regelaar = 0 Ohm), Voor de uitvoering hiervan is een extra print ontworpen, de relais zijn hergebruikt van de oude USB schakeling en bevinden zich op de hoofdprint.

EINDE VERVALLEN (2)